Công ty Sản xuất Rồng Châu Á
Đ/C : Nhị Bình – Hóc Môn – Tp Hồ Chí Minh